Hjem

Kulturkompagniet

i Herning kommune

 

Generalforsamling er afholdt den 19. oktober 2015 i Alhuset, Kibæk

 

Genvalg til formand Doris Nielsen, sekretær Jørgen Rasmussen og Lisbeth Morsing, Nyvalg til John Eg Pedersen og Laurits Mosegaard.

 

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Bo Røyen og Ole Leth.

 

Kassererfunktionen vil indtil videre fortsat blive varetaget af Ole Leth

Der var også genvalg af revisor Erik Rasmussen, Kibæk

Årskontingent blev uændret fastsat til 50 kr. som kan indbetales på konto

reg. 7612 1407498.